Spolu s rodinkou

Spolu s rodinkou

Spolu s rodinkou sme vyrazili na miestu vodu CHaP. Po jednom víkende takmer bez ryby nám to nedalo a skúsili sme to ešte raz. Ryby už na tejto vode majú čo-to za sebou, preto si myslím, že sa nenechajú len tak ľahko prekabátiť. Napriek tomu popky Mexicano a Slivka pracovali na jednotku a podarilo sa dostať niečo na podložku.

S pouzdravom Ľuboš