Prosím čakajte...

Pokračovať v nákupe
Zobraziť košík a pokladňa
Pokračovať v nákupe
Zobraziť košík a pokladňa

V košíku nie sú žiadne položky.

Medzisúčet: 0,00 €

Obchodné podmienky

Predávajúci:

Milan Tomík - Rybárske potreby KIMOT

SNP 28, Skalica, 909 01

Kamenný obchod:

Mallého 14, Skalica, 909 01

mobil : +421 903 236 718

mobil : +421 903 492 465

email: info@norespect.sk

IC: 35496517

DIC: SK1020124248

Číslo účtu: SK2909000000000250618575

Číslo živnostenského registra: 206-12658, Okresný úrad Senica

1, Objednávanie tovaru

Kupujúci pri objednávaní tovaru uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu, ktorá je záväzná v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov. Kupujúci si vyberie príslušný tovar a vloží ho do košíka. Po vložení do nákupného košíka a určení množstva môže kupujúci prejsť k pokladni a dokončiť objednávku. Po ukončení objednávky je objednávka chápaná ako záväzná a možno od nej odstúpiť len za podmienok uvedených nižšie. Pri objednávke sa nemusíte registrovať. Ak sa zaregistrujete, je potrebné vyplniť registračný formulár. Pri nakupovaní ako nezaregistrovaný zákazník, vypĺňate potrebné údaje až pri dokončovaní objednávky. Záväzná objednávka musí obsahovať povinné údaje ako sú meno, priezvisko, adresa nakupujúceho, adresa dodania, ak nie je totožná s fakturačnou adresou, názov produktu, počet kusov, celkovú cenu, spôsob dodania tovaru, spôsob platby, telefónne číslo a emailovú adresu. Po dokončení objednávky dostanete od nás potvrdzujúci email s potvrdením prijatia objednávky. Objednávky vybavujeme v pracovných dňoch predajne.

Nákupom alebo registráciou zákazníka automaticky súhlasíte s tým, že môžete byť informovaní o novinkách v našom internetovom obchode emailom. Pokiaľ nebudete mať o tieto informácie záujem, máte možnosť ich zasielanie kedykoľvek ukončiť. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním, bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.norespect.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

Internetový obchod www.norespect.sk spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu, pri registrácii na internetovom obchode www.norespect.sk.

Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.norespect.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme . Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci objednávky budú použité v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. a budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.

2, Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

Možnosti stornovania objednávky zo strany kupujúceho, sú možné len v týchto prípadoch:

 • v prvý deň  v uskutočnenia objednávky – bez poplatku
 • do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu – náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar aj s písomným odstúpením od zmluvy treba zaslať v stanovenej lehote na našu adresu. Akceptujeme len vrátenie produktu, ktorý nie je (poškodený, používaný, v originálnom obale a obsahuje všetky dodané dokumenty a príslušenstvo obdržané pri kúpe)

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Milan Tomík - Rybárske potreby KIMOT, Mallého 14, Skalica, 909 01 nebo email: info@norespect.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po obdržaní všetkých náležitostí vybavíme Vašu požiadavku najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Sumu za vrátený tovar Vám prevedieme na účet uvedený v odstúpení od zmluvy.

Internetový obchod www.norespect.sk si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časťi ak:

 • sa produkt uvedený na našich stránkach už nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 • sa zmenila cena u dodávateľa produktu
 • uverejnená cena produktu bola chybná

V prípade, že kupujúci už zaplatil za objednaný tovar, bude mu čiastka vrátená prevodom na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

3, Dodanie tovaru a dodacie lehoty

Tovar dodávame na adresu určenú v objednávke a to od 1-5 pracovných dní vynímajúc sviatky a víkendy, prípadne dovolenky a pri skladových zásobách. Pri akomkoľvek oneskorení odoslania objednávky bude nakupujúci písomne upozornený. K našej lehote treba pripočítať lehotu dodania, ktorú potrebuje dopravca na doručenie tovaru.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov môže byť dodacia lehota dlhšia. O týchto skutočnostiach však bude nakupujúci oboznámený mailom.

Vami objednaný tovar, ktorý máme na sklade, odosielame v deň objednania alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás telefonicky alebo emailom kontaktovať o možnom termíne doručenia.

Slovenská republika:

Doručenie kuriérom (Dobierka, Prevodom na účet)

 • balík do 66€ dopravné 5,50€
 • balík nad 66€ dopravné 0€

Doručenie Slovenská pošta (Dobierka, Prevodom na účet)

 • balík do 33€ poštovné 3,50€
 • balík od 33€ poštovné 0€

Osobné prevzatie na predajni Skalica (Platba v hotovosti)

 • osobné prevzatie na predajni 0€

Ostatné krajiny:

Doručenie Slovenská pošta  (Prevodom na účet)

 • cena balíka bude zákazníkovi upresnená podľa krajiny doručenia a podľa platného cenníka dopravcu Slovenska pošta
 • platba iba prevodom na účet (SK2909000000000250618575)
 • po pripísaní čiastky na náš účet odosielame objednaný tovar

4, Pokyny pri preberaní balíka a reklamácia

Pri doručení balíka dopravcem je zákazník (kupujúci) tovaru  povinný pri prevzatí zásielku prezrieť, či je v poriadku. V prípade viditeľného poškodenia balíka (balík je zdeformovaný, roztrhnutý, chýba páska na krabici), prosím Vás balík vôbec nepreberajte a ihneď nám hláste poškodenie zásielky.

V prípade poškodenia balíka a poškodenia tovaru ste povinný ihneď spísať zápis o škode. V prípade, že prepravca už odišiel, musíte ho kontaktovať  ihneď, aby prišiel spísať zápis o škode, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky. Potrebujete vedieť číslo balíka, ktoré je uvedené na štítku na škatuli, dátum doručenia balíka. Zákaznícke oddelenie Vám poskytne tel. číslo na konkrétneho prepravcu. U konkrétneho prepravcu musíte spísať zápis o škode, kde treba uviesť číslo balíka, doklady o obsahu balíka, popis škody, či bol balík vyplnený škatuľou, papierom, fóliou a podobne. Kópiu zápisu o škodovej udalosti musíte žiadať od prepravcu pre Vás a následne ju zaslať našej firme mailom info@norespect.sk alebo poštou.  Ak nebudete postupovať týmto spôsobom, naša firma nebude uznávať žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia tovaru pri preprave, nakoľko musíte reklamáciu uplatniť voči spoločnosti a spísať zápis o škode. 

5, Cena tovaru, platobné podmienky

Uvedené ceny sú ceny s DPH. Ceny uvádzané v ponukách môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia a predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien od výrobcov, dovozcov a pod., čo sa netýka už objednaného tovaru. Aktuálna platná cena produktu bude vždy oznámená kupujúcemu pred objednaním tovaru a potvrdená pri overovaní jeho objednávky. Ak bude na konkrétny tovar prebiehať časovo obmedzená zľava, vyhradzuje si predávajúci právo v prípade vypredania tohto tovaru alebo skončenia zľavy jednostranne zrušiť túto zľavu. Oznámenie o zrušení zľavy bude doručené na emailovú adresu uvedenú v objednávke. V tomto prípade je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť a to do 24 hodín od odoslania oznámenia o zrušení zľavy. V opačnom prípade je objednávka naďalej záväzná pre obe strany a tovar bude kupujúcemu dodaný v pôvodnej cene. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do doby úplného zaplatenia ceny kupujúcim. Pri preberaní zásielky na dobierku platí spotrebiteľ celkovú cenu, ktorá obsahuje cenu za tovar a poplatky spojené s dopravou. Platba je možná na dobierku, prevodom na účet alebo v hotovosti.

6, Záruka a reklamácie (Reklamačný poriadok)

Záručná doba pre tovar je 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený v našom eshope. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý ( v prípade , ak bude tovar znečistený, reklamácia bude zamietnutá), mechanicky nepoškodený, vrátane dokladu o nákupe spolu s popisom závady výrobku resp. ako sa prejavuje chyba. Ako záručný list slúži doklad o nákupe alebo faktúra. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi, ktoré obdrží emailom od predávajúceho. Reklamovaný tovar treba doručiť na vlastné náklady na adresu Milan Tomík - Rybárske potreby KIMOT, Mallého 14, Skalica, 909 01. Na vybavenie reklamácií máme 30 dní odo dňa prevzatia.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, elektrickým prepätím, používaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Reklamácie sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

7, Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2020 a rušia predchádzajúce znenia VOP . Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, Trnava, 917 01.

Vo Skalici 21.2.2024.

Milan Tomík